O nás

Divadlo Tuš existuje pod Občianskym združením KBT, ktoré vzniklo 28. 12.  2007 z iniciatívy mladých absolventov Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave.  Združenie sa zameriava na tvorbu v oblasti umenia a vzdelávania. Pripravuje netradičné interaktívne inscenácie, pri ktorých tvorcovia využívajú rôzne bábkarské postupy. V predstaveniach KBT sú diváci priamo zapájaní do deja s edukatívnym a dramatoterapeutickým  zámerom. Ich tvorba je orientovaná na všetky vekové skupiny.  Ich divadelné pôsobenie je prepojené s tvorivými dielňami, divadelnými a výtvarnými workshopmi. Od svojho vzniku sa občianske združenie KBT zúčastnilo viacerých domácich i zahraničných festivalov – napr. Dotyky a spojenia (Martin), Kremnické gagy, Bábková Žilina, Mateřinka (Liberec), Kopřiva (Kopřivnica), Zázračný oriešok (Piešťany) a i.  KBT má v repertoári inscenácie: Daj ma, mamička, do školyUčiť sa mi zachceloŽena cez palubu (nominácia na divadelnú cenu Dosky), Guľko Bombuľko a i. Od roku 2010 organizuje divadelné tábory.

Mgr.art. Barbora Paliková, ArtD., ktorá je predsedníčkou o.z. KBT , je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odbor slovenský jazyk – estetika) a Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave (odbor bábkoherectvo). Doktorandské štúdium absolvovala v Kabinete divadla a filmu v SAV (odbor dejiny divadla). V súčasnosti pôsobí v Bábkovom divadle Žilina (bábkoherečka) a na Súkromnom konzervatóriu v Martine (pedagogička predmetov dejiny divadla, rozbor drámy a herecká tvorba).